Noteikumi un nosacījumi

 

 1. Vispārīgi noteikumi

 • Vietni www.stasti.lv (turpmāk Stasti.lv), biļešu tirdzniecību, reģistrāciju pasākumiem un tiešraižu straumēšanu nodrošina SIA “Addiction”, reģ. Nr.: 52103045121 (turpmāk Addiction).
 • Atverot un lietojot Stasti.lv, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat Addiction Privātuma politikai.
 • Veicot biļešu iegādi, Jūs  apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. 
 1. Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība

 • Izdarot samaksu, Jūs apstipriniet pirkuma satura atbilstību savai gribai.
 • Apmaksa ir jāveic 30 minūšu laikā no biļešu izvēles brīža, pretējā gadījumā biļešu rezervācija tiks pārtraukta un Jūs varat nesaņemt biļetes. Ja iestājas šāda situācija, Jūs variet sazināties ar Stasti.lv komandu, zvanot +371 26633366 var rakstot e-pasta vēstuli [email protected]
 1. Pasākumu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība

 • Pasākumu biļetes netiek atgrieztas un mainītas.
 • Gadījumā, ja pasākums nenotiek, tas tiek atlikts vai tiek mainīta pasākuma norises vieta, visu atbildību pret biļešu pircējiem, naudas atgriešanu vai biļešu maiņu veic pasākuma organizators. Stasti.lv atbildību šajā gadījumā neuzņemas. Ar biļešu iegādi saistītās komisijas maksas netiek atmaksātas.
 1. Personas datu apstrādes noteikumi

 • Lai nodrošinātu Stasti.lv darbību un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, Addiction kā personas datu pārzinis veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 • Ar Jūsu piekrišanu atbilstoši atsevišķu pasākumu organizatoru prasībām Stasti.lv nodod biļešu pircēju vai pasākuma apmeklētāju personas datus konkrēto pasākumu organizatoriem, kuri darbojas kā šo personas datu pārziņi un šie organizatori uzņemas pilnu atbildību ievērot visu normatīvo aktu prasības personas datu apstrādē. Atsevišķos gadījumos pasākumu biļešu iegādei atbilstoši pasākumu organizatoru prasībām ir obligāta biļešu pircēju vai pasākumu apmeklētāju datu ievade un nodošana konkrēto pasākumu organizatoriem, lai šie pasākumu organizatori varētu pilnvērtīgi nodrošināt pasākuma norisi, informēt par iespējamām izmaiņām saistībā ar pasākuma norisi vai ar atsevišķu biļešu pircēju piekrišanu – arī informēt par līdzīgiem pasākumiem un akcijām, kas saistīti ar viņu organizētajiem pasākumiem.
 • Addiction nodod personas datus apstrādei normatīvajos aktos paredzētā kārtībā tiesībsargājošajām iestādēm un sīkdatņu apstrādei citiem apstrādātājiem saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
 • jebkurai personai ir tiesības pieprasīt Addiction piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
 • Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu apstrādes uzraudzības iestādei, ko Latvijas Republikā nodrošina Datu valsts inspekcija.
 • personas datu sniegšana Vietnei noteikta saskaņā ar Vietnes Lietošanas noteikumiem, pirkuma līgumu vai pamatojoties uz personas vēlmi saņemt kādus pakalpojumus vai iespējas, kuras Vietne piedāvā. Gadījumā, ja persona nevēlas sniegt savus personas datus iepriekš minētajos gadījumos, var izveidoties situācija, ka Bezrindas nevar izpildīt personas vajadzības un/vai sniegt biļešu iegādes pakalpojumu.

Stasti.lv veic sekojošu personas datu apstrādi:

 • pirkuma datu saglabāšanu pirkuma līguma izpildei (pircēja e-pasta adrese, IP adrese, pirkuma laiks, maksājuma rekvizīti, pirkuma saturs) un iespējamai vēlākai pircēja un pirkuma satura identificēšanai, ja rodas tāda vajadzība, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā grāmatvedības un lietvedības pienākumu izpildei. Jūsu ievadītie personas dati tiek glabāti 2 gadus.
 • Stasti.lv reģistrēto lietotāju personas datu apstrādi, lai identificētu lietotājus un nodrošinātu tiem Stasti.lv reģistrēto lietotāju priekšrocības, kas ietver sekojošus datus: e-pasta adrese, reģistrācijas laiks, IP adrese, un sociālo tīklu sasaistes informācija, ja reģistrētais lietotājs ir piesaistījis sociālos tīklus, lai identificētu lietotājus un nodrošinātu tiem Stasti.lv reģistrēto lietotāju priekšrocības. Gadījumā, ja Stasti.lv reģistrētie lietotāji dzēš savus reģistrēto lietotāju profilus, Addiction dzēš šo lietotāju profilā norādītos personas datus.
 • personas datu apstrādi personām, kuras pieteikušās informācijas saņemšanai par Stasti.lv jaunumiem, kas ietver e-pasta adresi, pieteikšanās laiku, IP adresi. Šīm personām Addiction periodiski nosūta uz norādīto e-pasta adresi informāciju par jaunumiem līdz attiecīgās personas atsakās no jaunumu saņemšanas. Jebkura persona no jaunumu saņemšanas var jebkurā brīdī atteikties. Tādā gadījumā jaunumi vairs netiek sūtīti un personas e-pasta adrese tiek dzēsta.
 • sīkdatņu (cookie) glabāšanu un apstrādi saskaņā ar privātuma politiku.
 • personas datu apstrādi klientu un lietotāju iesūtītajās sarakstēs Vietnes klientu servisam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbilžu sniegšanu secīgā sarakstē, ja tāda izveidojas, kas ietver lietotāja e-pasta adreses saglabāšanu, kā arī e-pastā satura saglabāšanu.

 

 1. Atbildība

 • Jūs esiet atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, biļete var netikt piegādāta vai persona var netikt ielaista pasākumā.
 • Stasti.lv neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ biļetes kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. Bezrindas nedublē biļetes un neizsniedz to kopijas.
 • Stasti.lv nav atbildīga par Pasākuma saturu un kvalitāti. Par to atbildīgs ir pasākuma rīkotājs, kura nosaukums ir norādīts uz biļetes.
 • Stasti.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 1. Citi noteikumi

 • Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties.
 • Stasti.lv ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
 • Stasti.lv patur tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.
Meklēt pasākumu

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.